ROBES Informatica BV Visie op uw systeem
Visie op uw systeem
HOME
DBA Consultants
Oracle Remote Beheer
Support
Contact

Oracle Remote Beheer

Service op maat


ROBES levert haar diensten op basis van een overzichtelijk Service Level Agreement (SLA). In de SLA zijn alle afspraken omtrent het Oracle remote beheer vastgelegd. Het grote voordeel van het werken met een dergelijke overeenkomst is dat u van tevoren weet wat de dienst gaat kosten. Bovendien kunt u als opdrachtgever zelf per onderdeel aangeven welke dienstverlening gewenst is.


Oracle Call Support (OCS)

Deze dienst is speciaal voor ondernemingen die voldoende hebben aan telefonische ondersteuning van hun Oracle product. ROBES maakt een analyse van de database om een goede indruk te krijgen van de status. Op basis van die gegevens kan ROBES zeer gerichte oplossingen en adviezen geven over gemelde problemen.


Oracle Remote Support (ORS)

Deze ROBES dienst gaat verder dan telefonische ondersteuning. Uw organisatie krijgt hierbij namelijk ook operationele DBA ondersteuning. Dat houdt in dat ROBES in kan bellen op uw systeem om support te verlenen. Hierbij wordt uitsluitend gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen.


Oracle Preventive Support (OPS)

Zoals de naam reeds aangeeft, is deze dienst van preventieve aard. In tegenstelling tot de ORS en OCS diensten, waarbij u pas belt als zich problemen voordoen, wordt nu juist voorkomen dat er problemen optreden. Met een nader overeen te komen frequentie analyseren de DBA’s van ROBES de database van uw organisatie. Bij deze dienst wordt een door ROBES ontwikkeld pakket gebruikt. Met dit pakket worden Oracle databases 24 uur per dag, 7 dagen per week gemonitord en bewaakt. Tevens wordt periodiek een uitvoerige rapportage gemaakt (Service Level Reporting) van de uitgevoerde werkzaamheden en de problemen die zich hebben voorgedaan.

Telefonisch, op afstand of preventief beheer
Oracle Database Hosting
Service op maat

 

OCS   

ORS   

OPS   

Telefonische ondersteuning  

Database analyse 

Inbellen op uw systeem

 

Pro-actief optreden 

   

24 uur per dag monitoring 

   

Service Level Reporting

   
Visie op uw systeem

Copyright © 2001/2002 Robes Informatica BV. All rights reserved.