ROBES Informatica BV Visie op uw systeem
Visie op uw systeem
HOME
DBA Consultants
Oracle Remote Beheer
Support
Contact

Oracle Remote Beheer


Oracle databases hebben regelmatig onderhoud nodig om optimaal te blijven presteren. Beschikt uw organisatie niet over een eigen DBA, of is er een tekort aan DBA capaciteit, dan is ROBES u graag van dienst.

ROBES levert als Oracle Certified Solution Partner het complete beheer van Oracle databases. In overleg met u voert ROBES patches en updates uit en controleert de integriteit van de gemaakte Oracle back-ups. Daarnaast onderhoudt ROBES de database pro-actief. Hierdoor worden performance bottlenecks of mogelijke uitval in een vroeg stadium onderkend, waardoor ze voorkomen kunnen worden. ROBES denkt met uw organisatie mee over technische vraagstukken en adviseert en implementeert desgewenst de mogelijke oplossing. Tevens kan ROBES systeembeheer uitvoeren op het platform waar de database is geďnstalleerd. Uitgangspunten hierbij zijn veiligheid, betrouwbaarheid en integriteit van de verwerkte gegevens.

Met Oracle Remote Beheer kan ROBES uw databases op afstand beheren en onderhouden. Dit biedt voordelen voor uw organisatie. U hoeft immers geen DBA in te huren, hetgeen aanzienlijk in de beheerskosten scheelt. Bovendien wordt de dienstverlening geheel opgesteld naar de specifieke wensen van uw organisatie. En omdat het beheer van de database continu door ROBES wordt gemonitord, kan snel ingegrepen worden wanneer dat nodig is. Bovendien is het mogelijk preventief onderhoud aan de database uit te voeren. Natuurlijk kan het voorkomen dat u toch graag een DBA in huis heeft. Dan is het goed om te weten dat ROBES ook DBA’s aan u kan detacheren. Uw organisatie beschikt zo over gekwalificeerd personeel, aan wie de eigen DBA met het volste vertrouwen zijn Oracle werkzaamheden kan delegeren.

Oracle Database Hosting
Service op maat
Visie op uw systeem

Copyright © 2001/2002 Robes Informatica BV. All rights reserved.